Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych w powiecie częstochowskim

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych w powiecie częstochowskim

Częstochowa

Inwestycja obejmie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 33 lokalizacjach na terenie powiatu częstochowskiego.

Podpisana została umowa na realizację inwestycji z rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, której wartość wynosi to ponad 1,7 miliona złotych.

Przejścia dla pieszych, na których wybudowana zostanie nowa infrastruktura drogowa, zlokalizowane są w ciągu dróg krajowych nr 46 w Olsztynie i Janowie oraz nr 91 w Kłomnicach, Witkowicach, Rudnikach i Rędzinach. Prace zrealizuje firma Inżynieria Ruchu Drogowego z Częstochowy. Wykonanie robót budowlanych powinno nastąpić do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach PBID realizowany jest szeroki zakres działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obejmuje on głównie przebudowy skrzyżowań, budowę chodników i dróg rowerowych, a także drogowych sygnalizacji świetnych i ostrzegawczych. Doświetlane są również przejścia dla pieszych i ich strefy przejściowe. Nacisk stawiany jest na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg – pieszych. Działania obejmują zarówno punktowe lokalizacje, jak też kompleksowe zadania na dłuższych odcinkach komunikacyjnych.