Nowy wykonawca remontu DK-91 przejmuje plac budowy

Nowy wykonawca remontu DK-91 przejmuje plac budowy

Częstochowa

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji.

NDI ruszy z pracami w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Spotkanie przedstawicieli na miejscu robót było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane.

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy spodziewać się:

– założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,

– rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,

– rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:

– rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,

– rozbiórki obiektu nad Wartą,

– przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,

– przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,

– budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ulicami: Krakowską/Rejtana.

W najbliższym czasie, odrębnym komunikatem poinformujemy o zmianach w organizacji ruchu, z którymi będą wiązać się wspomniane prace oraz terminach, od których obowiązywać będą te zmiany. Trwają uzgodnienia i proces zatwierdzania organizacji ruchu.  Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie do użytku nowej alei Wojska Polskiego od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do ul. Rakowskiej planowane jest pod koniec 2023 roku.