Ruszył przetarg na przebudowę ulicy Poleskiej

Ruszył przetarg na przebudowę ulicy Poleskiej

Częstochowa

Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Poleskiej.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia drogi i posesji przyległych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy (sięgaczy) do posesji, wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (sięgaczami) do posesji,  wykonanie oświetlenia ulicy, budowę kanału technologicznego. Prace obejmą również wykonanie warstw bitumicznych jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, zieleńców, nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury.

Droga zostanie przebudowa od zjazdu do marketu Kaufland do ul. Nowobialskiej. Niestety projekt nie przewiduje żadnych ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.