Wyremontowana ul. Korfantego oddana do użytku

Wyremontowana ul. Korfantego oddana do użytku

Częstochowa

Po 14 miesiącach intensywnych prac budowlanych do użytku oddana została nowa ul. Korfantego w Częstochowie. 

To kolejna ważna dla miasta drogowa inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. – Z jednej strony sprzyja ona nowym inwestycjom, rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu dobrych miejsc pracy w naszym mieście. Z drugiej – poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy, służy też rowerzystom wyjeżdżającym z miasta w kierunku Jury. 

Dzięki zakończeniu zadania częstochowscy kierowcy zyskali kolejny komfortowy i bezpieczny ciąg komunikacyjny, tabor firm prowadzących swoją działalność na terenach inwestycyjnych może korzystać z drogi dostosowanej do ruchu wysokotonażowego, a pasażerowie komunikacji miejskiej korzystają z nowoczesnej infrastruktury przystankowej. Zyskali także piesi i rowerzyści, do których dyspozycji został oddany ciąg pieszo – rowerowy prowadzący w kierunku granic miasta z jurajską Gminą Olsztyn. Całość została dodatkowo oświetlona energooszczędnymi lampami. Zrealizowana w ramach Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” inwestycja kosztowała budżet miasta 22,5 mln zł. Do końca listopada tego roku wykonawca inwestycji uzupełni jeszcze reorganizację zieleni wzdłuż ul. Korfantego. Pojawią się m.in. nowe drzewa, dzięki czemu ich liczebność wzrośnie w stosunku do czasu sprzed rozpoczęcia robót.

Zakres prac gruntownej przebudowy ul. Korfantego: długość przebudowywanego odcinka 2,5 km, wykonanie jezdni ul. Korfantego o szerokości 7 metrów, przebudowa istniejących skrzyżowań (korekta łuków i wymiana nawierzchni na wlocie), wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie na całym odcinku oraz po lewej stronie do zjazdu na teren huty przed skwerem Lotników,  wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach autobusowych, budowę miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, przebudowę skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nowego oświetlenia.

Warto dodać, że po drugiej stronie miasta, na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Skorkach niedawno ukończona została realizacja innej budowy drogowej infrastruktury poprawiającej obsługę terenów inwestycyjnych. Po ukończeniu budowy przedłużenia ul. Ekonomicznej sfinalizowano powstanie systemu dróg dojazdowych w obrębie wspomnianej ulicy w strefie.