Tak będą wyglądać kładki i przejścia nad nową al. Wojska Polskiego

Tak będą wyglądać kładki i przejścia nad nową al. Wojska Polskiego

Częstochowa

Późną wiosną tego roku rozpoczną się prace montażowe nowych kładek dla pieszych na nowym odcinku DK-91.

Nowe przeprawy będą posiadały parametry odpowiadające wymogom technicznym XXI wieku oraz łukowy kształt wykończenia. Każda zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i zostanie podświetlona. Do czasu oddania do użytku sześciu nowych przepraw, które staną w miejscu zdemontowanych, wykonawca prac wyznaczył tymczasowe przejścia po powierzchni placu budowy w pięciu lokalizacjach na wysokości ulic: Mireckiego, Okrzei, Powstańców Śląskich, Stromej i Równoległej.

Zgodnie z ustaleniami, ekipy wykonawcy mają regularnie poprawiać stan techniczny tych przejść, dostosowując je do aktualnie panujących warunków na budowie by w możliwie najwyższym stopniu umożliwiać pieszym mieszkańcom południowych dzielnic naszego miasta sprawną przeprawę przez budowę na drugą stronę al. Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że poruszanie się możliwe jest tylko na kierunku poprzecznym poprzez w/w miejsca, a nie wzdłuż budowy al. Wojska Polskiego, gdzie ze względów bezpieczeństwa poruszanie się jest zabronione.

Oprócz części drogowej w ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe czy zatoki autobusowe. Zadanie obejmuje również budowę trzech przejść podziemnych, remont trzech mostów i odrębnej kładki dla pieszych, ale i budowę pięciu nowych obiektów mostowych, w tym trzech dwupoziomowych skrzyżowań. Do tego przebudowane zostaną wszelkie sieci pod i nad ziemią. Całość zostanie na nowo oświetlona. Finał wszystkich prac planowany jest na koniec tego roku.