Gruntowna przebudowa ul. Złotej coraz bliżej

Gruntowna przebudowa ul. Złotej coraz bliżej

Częstochowa

W zakończonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca, który zrealizuje gruntowną przebudowę ul. Złotej na Zawodziu.

Prace będą kosztować  ponad 8,65 mln zł, niebawem zostanie podpisana umowa. Finalizowane są także formalności związane z  dofinansowaniem zadania. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie przy wcześniejszym wsparciu parlamentarzystów, radnych i samych mieszkańców  – zadanie uzyska pełne, wnioskowane dofinansowanie – w sumie 5,1 mln zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Planowany zakres prac obejmuje m.in.: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Roboty rozpoczną się wraz z początkiem nowego sezonu budowlanego w 2021 roku. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na połowę 2022 roku.