Rusza kolejny etap modernizacji linii tramwajowej

Rusza kolejny etap modernizacji linii tramwajowej

Częstochowa

Od poniedziałku 23 listopada rozpoczną się roboty na alejach: Kościuszki i Wolności, w ramach kontynuowanej przebudowy torowiska.

Na początku, zakres robót nie będzie obejmował skrzyżowań, a jedynie odcinki alei Kościuszki i alei Wolności między skrzyżowaniami. Wykonanie zaplanowanych prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu pasa jezdni szerokości ok. 3m wzdłuż torowiska tramwajowego. Roboty nie będą (na tym etapie) wymagały zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jednakże spowodują utrudnienia w ruchu na trasie przebudowy oraz  w jej pobliżu.

Równocześnie będą kontynuowane prace (realizowane przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska tramwajowego na alei Armii Krajowej i na alei Niepodległości. Ponadto kończą się budowy Centrów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych, co jeszcze wiąże się  z pewnymi (malejącymi) utrudnieniami w  ruchu.