Ulica Łódzka oddana do użytku

Ulica Łódzka oddana do użytku

Częstochowa

W poniedziałkowe południe nastąpił odbiór techniczny ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poleskiej do ronda 7 Dywizji Piechoty.

W ramach zadania za nieco ponad 3,5 mln zł wybudowano na odcinku blisko kilometra m.in.: nową infrastrukturę podziemną (wraz z sieciami kanalizacyjnymi), konstrukcję i nawierzchnię drogi, chodniki, zjazdy, oświetlenie i oznakowanie oraz zreorganizowano zieleń. Dzięki wprowadzonym ograniczeniom, zmianom parametrów drogi i wybudowaniu wyniesionych skrzyżowań z ulicami: Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską, ruch samochodowy będzie odbywał się w spokojniejszy niż dotąd sposób. Utrzymanie większości dotychczasowej zieleni i nowe nasadzenia umilą natomiast poruszanie się w obrębie nowej ul. Łódzkiej pieszym i rowerzystom. Dość długi termin realizacji zadania wynikał m.in. z konieczności sformatowania wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabiegi te przyniosły zamierzony efekt – przebudowa została dofinansowana kwotą ponad 1,5 mln zł.